Projektbeskrivning

Sedan 1985 har Electro Trading importerat och sålt produkter till den svenska Elnäts-, bygg och VA-marknaden. Som agenturföretag tillhandahåller de ett brett sortiment och bred kunskap kring våra leverantörers produkter.

Electro Tradings hemsida hade ett antal år på nacken, och nyttjades inte i den omfattning en hemsida kan nyttjas nu för tiden.
Det var med andra ord dags för att lyft. Den nya hemsidan representerar framfarten i vilken Electro Trading tar sig an den svenska elnätsmarknaden. Tillsammans med deras leverantörer och produkter ligger de alltid i framkant – nu även det grafiska uttrycket.

Den nya hemsidan agerar som en informationsbank kring de olika produkterna, leverantörerna och tillhandahåller även produktblad och kataloger.
Försedd med ett nyhetsflöde kan den hållas uppdaterad allt eftersom det dras i nya växlar. En hemsida anpassad efter dagens skärmar, formspråk och användning.