Projektbeskrivning

Ett skolarbete där vi skulle ta fram en komdomkampanj åt Herräng Dancecamp. Vi använde oss utav dubbeltydighet på dansrelaterade meningar.